Esta empresa participa no Plan Foexga 2016-2017
Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

UE_1_01

Como apoio ao proceso de internacionalización, Sargopesca S.L., ten axuda concedida pola
Xunta de Galicia a través de IGAPE para participar no Plan de Fomento das exportacións
galegas (Foexga) 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido
empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa.
O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o comercio exterior galego e
a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base
de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados
internacionais.